07.06.2024

Warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Bioróżnorodność Pomorza"

W ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Pomorza”, realizowanego przez Fundację ORLEN dla Pomorza,  jako jednego z podmiotów partnerskich, edukatorzy z Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili 10 szkół podstawowych z Gdańska.

Podczas każdego z warsztatów, na uczniów czekała solidna dawka wiedzy ekologicznej. Zespół warsztatowy przeprowadził prelekcję z zakresu ekologii morza i ochrony bioróżnorodności Pomorza, połączoną lekcją rysunku. Swoimi zdolnościami manualnymi, dzieci mogły się wykazać podczas bloku programowego z budowania domków dla owadów. Nowo powstałe schronienia dla owadów, posłużą zarówno jako domy do zakładania gniazd
i wychowywania młodych owadów, oraz jako miejsca do zimowej hibernacji.

Dopełnieniem projektu było zorganizowanie konkursu, w ramach którego uczestnicy biorący w nim udział, nadesłali prace fotograficzne, związane z tematyką różnorodności przyrodniczej Wyspy Sobieszewskiej. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z kryteriami i wyłoniła laureatów dla których zostały przygotowane nagrody. 

Edukacja ekologiczna wprowadzona od najmłodszych lat odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności. Uświadamianie dzieciom znaczenia przyrody, odpowiedzialności za jej ochronę oraz promowanie proekologicznych postaw, przyczynia się do budowania pokolenia świadomych i zaangażowanych obywateli. Takie wczesne działania edukacyjne w efekcie sprzyjają tworzeniu zrównoważonej przyszłości, w której różnorodność biologiczna jest chroniona i ceniona. 

Działania warsztatowe niewątpliwie przyczyniły się do osiągnięcia prawidłowego stopnia wrażliwości na problemy przyrody związane z zagrożeniami antropogenicznymi.

W warsztatach wzięło udział ok. 1 350 osób.