Wspieramy rozwój Pomorza

O fundacji

Przeznaczamy środki na działalność społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Nasze wartości

Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe. 

Aktualności