O fundacji

Misją Fundacji ORLEN dla Pomorza jest wszechstronna działalność społeczna, która wnosi pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa i przyrody.

Działamy szczególnie w miejscach, w których swoją działalność prowadzą spółki Grupy ORLEN. Wspieramy przede wszystkim projekty sportowe dla dzieci i młodzieży. Angażujemy się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Przeznaczamy też środki na działalność społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.