O fundacji

Zasady współpracy

  • Fundacja ORLEN dla Pomorza angażuje środki w Polsce.
  • Wszystkie skierowane do Fundacji prośby i wnioski o wsparcie w formie darowizny są rzetelnie analizowane i oceniane w zakresie zbieżności z celami, na których fundacja koncentruje swoje działania.
  • Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia prośby o wsparcie w formie darowizny jest przesłanie do Fundacji ORLEN dla Pomorza wniosku o wsparcie dostępnego na stronie fundacji.
  • Fundacja ORLEN dla Pomorza nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze politycznym, służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne, tematycznie nawiązujące do alkoholu, uzależnień i patologii.
  • Termin oczekiwania na decyzję – do trzech miesięcy. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi podmiotami kierującymi wnioski o wsparcie w formie darowizny.

Dokumenty