25.06.2024

Edukacja o krwiodawstwie

Zakończony został pierwszy etap projektu edukacyjnego „Honorowe Dawstwo Krwi” z udziałem blisko 800 młodych osób. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion z Płocka, zaś partnerem przedsięwzięcia została Fundacja ORLEN dla Pomorza.

Celem projektu jest krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród różnorodnych grup wiekowych społeczeństwa. Organizatorzy prowadząc zajęcia dokładali wszelkich starań, aby zwiększyć w społeczeństwie świadomość potrzeby dzielenia się krwią. Zajęcia odbywały się głównie w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Na potrzeby zajęć organizatorzy przygotowali autorski cykl multimedialnych prezentacji oraz specjalne mini instrukcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Poprzez zabawę, będącą jednym z elementów zajęć dla najmłodszej grupy uczestników warsztatów edukacyjnych, organizatorzy uświadamiali przedszkolakom najważniejsze elementy w procesie ratowania życia drugiego człowieka.

– Fundacja ORLEN dla Pomorza objęła partnerstwo nad tym cennym projektem edukacyjnym. Projekty związane z promocją zdrowia i poprawą jakości życia lokalnych społeczności są jednym z kluczowych kierunków działań naszej Fundacji – podkreśla Wiesław Labuda, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN dla Pomorza.

Warsztaty edukacyjne miały na celu krzewienie nie tylko honorowego krwiodawstwa, ale również kreowanie zdrowego stylu życia oraz odpowiednich zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie, takich jak: prawidłowa reakcja na nagłe zdarzenia i wypadki czyli udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkania w szkołach średnich miały głównie na celu zachęcenie potencjalnych dawców do podzielenia się krwią z potrzebującymi oraz organizację wspólnych akcji oddawania krwi.