25.06.2024

Wolontariusze Fundacji ORLEN dla Pomorza porządkowali Gdański Ogród Zoologiczny

19 czerwca w Gdańskim ZOO miała miejsce wyjątkowa inicjatywa – wolontariat pracowniczy zorganizowany przez Fundację ORLEN dla Pomorza w gdańskim ZOO. W ramach tego projektu 15 pracowników naszej firmy zaangażowało się w prace ogrodowo-porządkowe, mające na celu poprawę warunków zarówno dla zwierząt, jak i odwiedzających.

Prace na terenach zielonych ZOO

Do głównych zadań wolontariuszy należało: uporządkowanie zieleńców, pielenie terenu wzdłuż alejki przy wybiegu dla żyraf i zebr, grabienie i zbieranie skoszonej trawy przy zagrodzie kapibar i pelikanów, usuwanie chwastów i liści, a także sadzenie nowych roślin. Ogromny wkład w pracę wolontariuszy odciążył niewątpliwie pracowników ZOO, którzy mogli w tym czasie skupić się na innych zadaniach. Po zakończeniu działań porządkowych wolontariusze udali się na zwiedzanie ZOO.

Edukacja i świadomość ekologiczna

Zrealizowane działania miały również walor edukacyjny. Przykład pracy wolontariuszy może inspirować innych do dbania o środowisko oraz aktywnego włączania się w działania proekologiczne.

- Takie inicjatywy są dowodem na to, że zaangażowanie w lokalne projekty i troska o środowisko mogą iść w parze z budowaniem silnych więzi społecznych oraz promowaniem wartości proekologicznych – dodaje Gabriela Kowalewska, koordynatorka akcji.

Podziękowania

Drodzy Wolontariusze! Dziękujemy za Wasz czas i wysiłek. Bez Waszej ciężkiej pracy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wspaniałych rezultatów. Wasze zaangażowanie przyczyniło się do tworzenia lepszego i bardziej przyjaznego miejsca dla wszystkich beneficjentów ZOO.

Jesteście niezastąpioną częścią naszej społeczności i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji przyszłych inicjatyw.