22.06.2023

Gala finałowa VII edycji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”

21 czerwca br. odbyła się uroczysta Gala Finałowa kończąca kolejną edycję Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego skierowanego do pierwszoklasistów szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Projekt powstał w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w 2016 roku i od tego czasu realizowany jest w klasach pierwszych przez policjantów oraz m.in. Fundację ORLEN dla Pomorza jako jeden z podmiotów partnerskich. Dzieciom przekazywane są treści dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Profilaktycy z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego edukują najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu, w sieci, w czasie ferii i w czasie wakacji. VII edycja poszerzona została o dwa nowe obszary „Bezpieczny w małym świecie finansowym” oraz „Bezpieczny w środowisku naturalnym”.

Na zakończenie spotkań edukacyjno – profilaktycznych w ramach wszystkich siedmiu obszarów zagadnieniowych dzieci przygotowały prace plastyczne, które w realny sposób odzwierciedlają zdobytą przez nich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach tematycznych. W trakcie uroczystej gali laureatom konkursu plastycznego wręczone zostały nagrody i dyplomy.

Materiały do pobrania: