28.02.2024

Rusza 7. edycja programu stypendialnego Bona Fide. Zdobądź stypendium na studia za granicą

Fundacja ORLEN we współpracy m.in. z Fundacją ORLEN dla Pomorza po raz siódmy przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Na wnioski czekamy do 27 marca.

Program „Bona Fide” (z łac. w dobrej wierze) został stworzony po to, aby wspierać naukę wybitnych studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie, znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej).

Stypendium służy pokryciu kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji. „Bona Fide” to unikalny w skali kraju program. Z pomocy skorzystało już 59 studentów.

Dwuetapowa rekrutacja

27 lutego rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu. O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, finanse, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science, statystyka, ekologia, matematyka, informatyka (computer science), fizyka lub kierunki pokrewne do wymienionych.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy kandydatów o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu, zaprosimy na indywidualne rozmowy i na ich podstawie wyłonimy tegorocznych stypendystów.

Na wnioski w programie Bona Fide czekamy do 27 marca. Można je składać drogą elektroniczną na stronie: http://granty-fundacja.orlen.pl Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.fundacja.orlen.pl

Partnerami Fundacji ORLEN w siódmej edycji programu Bona Fide są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.