10.06.2024

Koleżeńska zbiórka książek: wspólny sukces dla potrzebujących

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle inspirującej i społecznie pożytecznej inicjatywie – koleżeńskiej zbiórce książek, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją ORLEN. Celem tej akcji było zebranie jak największej liczby książek, które następnie zostały przekazane do szpitali, domu seniora oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dla Rodzin z obszaru pieczy zastępczej.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się nam wspólnie zebrać kilkadziesiąt kartonów pełnych książek. Zbiórka trwała przez blisko miesiąc. Każdy, kto chciał wesprzeć naszą akcję, mógł przynieść książki do kilku wyznaczonych punktów zbiórki w trzech lokalizacjach: Gdańsku, Płocku i Warszawie.


Radość Obdarowanych

Najbardziej satysfakcjonującym momentem całej akcji była możliwość przekazania książek do wybranych podmiotów. Widzieliśmy radość i wdzięczność na twarzach obdarowanych, co utwierdziło nas w przekonaniu, że nasza praca ma realny wpływ na poprawę jakości życia wielu osób.


Podziękowania

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję - bez Waszego zaangażowania nie osiągnęlibyśmy tak wspaniałego wyniku.

Zainspirowani sukcesem tej zbiórki planujemy kontynuować nasze działania w przyszłości. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się coroczną tradycją, a liczba zebranych książek będzie rosła z każdą kolejną edycją. Pamiętajmy, że nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie.

Dziękujemy raz jeszcze za wsparcie i zachęcamy do udziału w przyszłych akcjach!