12.06.2024

Jasielska Liga Naukowa z ORLENEM rozstrzygnięta

Zakończyła się kolejna edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z ORLENEM. Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN dla Pomorza autorzy najlepszych projektów otrzymali cenne nagrody, a Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle, której uczennice zdobyły nagrodę główną, zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię dydaktyczną.

Jasielska Liga Naukowa z ORLENEM to przedsięwzięcie realizowane od roku 2013, adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, które wykazują zainteresowanie różnymi dyscyplinami naukowymi.

- Projekt, którego rozwój wspieramy od wielu już lat, stwarza uzdolnionym uczniom jasielskich szkół podstawowych możliwość rozwijania naukowych zainteresowań i pasji – podkreśla Wiesław Labuda, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN dla Pomorza.

Liga wykorzystuje atrakcyjną dla uczniów metodę uczenia się opartą na strategii rozwiązywania problemu naukowego. W tym roku szkolnym w Jasielskiej Lidze Naukowej z ORLENEM zrealizowano 22 projekty naukowo-badawcze, w których brało udział 66 uczniów pod opieką 20 nauczycieli-opiekunów Ligi.

Nagrodę główną w postaci bonu na modernizację wybranej pracowni dydaktycznej otrzymała Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle, której uczennice zrealizowały projekt badawczy ,,Nasze przygody z kropelką wody - jak uświadomić jaślanom znaczenie wody?”.

Tematyka tegorocznych projektów często nawiązywała do zasad zrównoważonego rozwoju poprzez przybliżenie istotnych kwestii: zanieczyszczenia powietrza, dbałości o zasoby wodne, troski o zdrowie, pomocy osobom z niepełnosprawnością czy wykorzystywania energii odnawialnej.