05.02.2024

Wyjątkowy rok w Fundacji ORLEN dla Pomorza

Dofinansowanie specjalistycznego sprzętu medycznego dla sześciu pomorskich szpitali, wsparcie hospicjów w Gdańsku, Kartuzach i w Lęborku, przekazanie pomorskim placówkom edukacyjnym zestawów ratunkowych LifeVac na wypadek zadławienia – to tylko niektóre z projektów zrealizowanych przez Fundację ORLEN dla Pomorza w 2023 roku.

Fundacja wsparła rekordową liczbę 288 projektów

– Ochrona zdrowia, dbałość o kulturę i sztukę, bezpieczeństwo społeczne, ochrona bioróżnorodności, programy stypendialne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – to nasze działania priorytetowe. Staramy się też angażować gdańskich pracowników w akcje wolontariackie na rzecz naszych najbliższych sąsiadów – podsumowuje Wiesław Labuda, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN dla Pomorza.

Największą liczbę projektów Fundacja zrealizowała w obszarze związanym z ochroną zdrowia. Wsparcie otrzymało aż 46 inicjatyw. Z kolei największa kwota dofinansowania trafiła do obszaru kultury i sztuki. Dofinansowanie udzielone zostało m.in. Diecezji Pelplińskiej w ramach Programu „Ratujemy Pelplińską Biblię Gutenberga”. Fundacja wsparła też gdański Caritas – angażując się w projekt odbudowy zniszczonego przez ogień budynku w Krzywym Kole, gdzie odbywały się warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością.


Dbamy o bezpieczeństwo społeczeństwa

Bardzo istotnym elementem działań Fundacji jest wsparcie jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Fundacja ORLEN dla Pomorza wyposażyła 45 podmiotów w niezbędny sprzęt ratowniczy. Wsparcie trafiło m.in. do: Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejazdowie, Lęborku i Sierakowicach. Fundacja zadbała też o bezpieczeństwo dzieci i wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji kolejny już rok prowadziła Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Uczę się bezpieczeństwa na drogach Pomorza”, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego. Razem z Komendą Wojewódzką Policji Fundacja zrealizowała też projekt „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”, skierowany do 2 tysięcy uczniów.


Edukujemy dzieci i młodzież

Fundacja angażowała się też w działania edukacyjne organizowane w szkołach podstawowych i średnich. Przykładem takich działań jest wsparcie organizacji warsztatów pt. „Mistrzowie robotyki i programowania” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Linii. Wsparła też projekt dofinansowania stypendiów dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku, którzy uzyskali najwyższą średnią oraz dofinansowała zakup wyposażenia pracowni chemicznych w tej placówce. Wsparciem objętych zostało 600 beneficjentów projektu.

Fundacja po raz kolejny zaangażowała się też w organizację wieloletniego projektu edukacyjnego „Jasielska Liga Naukowa z ORLENEM”. To przedsięwzięcie, realizowane we wszystkich jasielskich szkołach podstawowych, oparte jest na strategii uczenia się poprzez rozwiązywanie problemu naukowo­badawczego w zespołach uczniowskich. W projekcie czynnie uczestniczyło ok. 100 uczniów.


Stawiamy na bioróżnorodność

Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN, Fundacja ORLEN dla Pomorza zaangażowała się w projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności fauny i flory na terenie Pomorza oraz zadbała o poprawę jakości życia mieszkańców Gdańska. W tym obszarze Fundacja współpracowała głównie z Urzędem Miasta w Gdańsku. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęła też realizację projektu pt.: „Bioróżnorodność Pomorza” w ramach edukacji ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów rafineryjnych ORLEN.

Fundacja wsparła 41 projektów na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w głównej mierze skierowanych do dzieci i młodzieży. Wśród podmiotów, które otrzymały wsparcie znalazły się: Grudziądzki Klub Motocyklowy, Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”, Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWFiS w Gdańsku.


Wspieramy najbardziej potrzebujących

Fundacja ORLEN dla Pomorza wsparła 29 projektów w zakresie obszaru pomocy społecznej. Pomoc w postaci dofinansowania budowy schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Przegalinie otrzymało Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Gdańskiego w Gdańsku. Fundacja udzieliła też pomocy finansowej dla 100 kombatantów żołnierzy AK i ich rodzin. Środki przeznaczone zostały na dostawę posiłków, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

W 2023 roku dofinansowany też został projekt „Sięgaj Gwiazd” mający na celu wsparcie i wyrównanie różnic społecznych 120 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz z trudną sytuacją życiową. Fundacja podjęła również współpracę z Urzędem Miasta Gdańska w zakresie dofinansowania modernizacji mieszkań z zasobu komunalnego na potrzeby systemu pieczy zastępczej – „Szlachetne wnętrze”.

W ramach działań na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, Fundacja wsparła ogólnopolską Konferencję „Forum Dostępności” organizowaną przez Fundację Integracja.


Gdańscy wolontariusze w akcji

Pracownicy-wolontariusze z Fundacji ORLEN dla Pomorza oraz spółek Grupy ORLEN z Gdańska świadczą pracę na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystując swój czas, wiedzę oraz umiejętności. W 2023 roku kilkudziesięciu wolontariuszy w Gdańsku zaangażowało się w akcję Fundacji na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk”.

Fundacja ORLEN dla Pomorza zorganizowała też zbiórkę wśród gdańskich pracowników prezentów dla dzieci i seniorów będącymi podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach świątecznej akcji „Każdy może pomóc”. Gdańscy pracownicy przygotowali kilkadziesiąt prezentów dla podopiecznych MOPR. Fundacja podobną akcję zorganizowała też na rzecz seniorów Domu Opieki Złota Jesień w Gdańsku.